Fem servir cookies per proporcionar una millor experiència en la navegació . Si continua navegant considerem que accepta l'ús de cookies.

Configurar.

Assentaments Bàsics

Valor Tipus IVA

Tipus IVA Significat
2100/0000 21% IVA Compra / Venda
1000/0000 10% IVA Compra / Venda
0000/EX00 Exempt d'IVA Compra / Venda
2100/II00 Adquisicions Intracomunitàries Compra
0000/ISP0 Vendes Subjecte Passiu
2100/ISP0 Compres Subjecte Passiu

Valor Columna IVA

IVA Significat
S Suportat
R Repercutit
AIS Compra Intracomunitària 
ISS Compra Subjecte Passiu
ISR Venda Subjecte Passiu
En Blanc. La Resta Assentaments

Esquema Assentament

Tipus IVA Significat
2100/0000       Total Factura
2100/0000/C C   Quota IVA Factura 
2100/0000/ B   Base Factura
2100/0000/RT  RT Retenció Factura  

Factura de Venda. IVA repercutit amb 1 Tipus d'IVA

Comentario IVA Tipo IVA Importe Debe Haber
FRA:48484 R 2100/0000 500,00 4300000000
FRA:48484 CLIENT X R 2100/0000/C 86,78 4770000000
FRA:48484 CLIENT X R 2100/0000/B 413,22 7000000000

Factura Compra. IVA suportat amb 1 Tipus d´IVA

Comentario IVA Tipo IVA Importe Debe Haber
FRA:383838 S 2100/0000 500 4000000002
FRA:383838 PROVEIDOR X S 2100/0000/C 86,78 4720000000
FRA:383838 PROVEIDOR X S 2100/0000/B 413,22 6000000000

Factura Compra. IVA suportat amb 1 Tipus d´IVA i Retenció del 15%

Comentario IVA Tipo IVA Importe Debe Haber
FRA:383838 S 2100/0000 620,10 4000000000
FRA:383838 PROVEIDOR X S 2100/0000/C 122,85 4720000000
FRA:383838 PROVEIDOR X S 2100/0000/B 585 6000000000
FRA:383838 PROVEIDOR X S 1500/0000/RT 87,75 4751000000

Factura Compra. IVA suportat Exempt d'IVA

Comentario IVA Tipo IVA Importe Debe Haber
FRA:383838 S 0000/EX00 2.000,00 4000000000
FRA:383838 PROVEIDOR X S 0000/EX00/B 2.000,00 6000000000

Factura Compra. IVA suportat amb diversos Tipus d'IVA

Comentario IVA Tipo IVA Importe Debe Haber
FRA:383838 S (1)  2.310,00 4000000000
FRA:383838 PROVEIDOR X S 2100/0000/B 1.000,00 6000000000
FRA:383838 PROVEIDOR X S 1000/0000/B 1.000,00 6000000000 (2)
FRA:383838 PROVEIDOR X S 1000/0000/C 100,00 4720000000
FRA:383838 PROVEIDOR X S 2100/0000/C 210,00 4720000000

(1) Quan tenim una factura amb diversos tipus d'iva, aquesta columna s'ha de deixar en blanc, buida.

(2) Una vegada s´han entrat les bases (els acabats amb B), premem la tecla F3 i ens calcula les quotes automàticament.


Pagament Factura de Compra

Comentario IVA Tipo IVA Importe Debe Haber
PAGAMENT FRA:3483838 500,00 4000000000 5720000000

Cobrament Factura de Venda

Comentario IVA Tipo IVA Importe Debe Haber
COBRO FRA:3483838 500,00 5700000000 4300000000

Factura de Venda per Subjecte Passiu

Comentario IVA Tipo IVA Importe Debe Haber
FRA:48484 ISR 0000/ISP0/ 1.000,00 4300000000
FRA:48484 CLIENT X ISR 0000/ISP0/B 1.000,00 7000000000

Factura de Compra per Subjecte Passiu (recomanat utilitzar una serie diferent d'IVA. Exemple: Serie C)

Comentario IVA Tipo IVA Importe Debe Haber
FRA:383838 ISS 2100/ISP0/B 1.000,00 4000000000
FRA:383838 PROVEIDOR X ISS 2100/ISP0/C 210,00 4720000000
FRA:383838 PROVEIDOR X ISR 2100/ISP0/C 210,00 4770000000
FRA:383838 PROVEIDOR X ISR 2100/ISP0/B 1.000,00 6000000000

Factura de Compra d´una Adquisició Intracomunitària (recomanat utilitzar una serie diferent d'IVA. Exemple: Serie D)

Comentario IVA Tipo IVA Importe Debe Haber
FRA:383838 AIS 2100/II00/B 1.000,00 4000000000
FRA:383838 PROVEIDOR X AIS 2100/II00/C 210,00 4720000000
FRA:383838 PROVEIDOR X AIR 2100/II00/C 210,00 4770000000
FRA:383838 PROVEIDOR X AIR 2100/II00/B 1.000,00 6000000000

Els nostres socis tecnològics