Fem servir cookies per proporcionar una millor experiència en la navegació . Si continua navegant considerem que accepta l'ús de cookies.

Configurar.

UcontaW - Programa de comptabilitat

UcontaW, us permet portar la comptabilitat de la teva empresa d'una manera àgil i eficaç. El programa de comptabilitat UcontaW, és una potent eina dissenyada per agilitzar la gestió comptable, financera i fiscal de la petita i mitjana empresa.

 

 

PREU: 590,00 € + 21% iva

Característiques del programa de comptabilitat

 • Número il·limitat d'assentaments.
 • Assentaments predefinits configurables.
 • Entrada massiva d'apunts en un compte genèric de proveïdor, generant el llibre d' IVA desglossat per nom i NIF del proveïdor.
 • Comprovació en temps real d'errors en l'entrada d'assentaments.
 • Control total de tresoreria.
 • Exhaustiu control de risc, cobros i pagaments dins la cartera d'efectes.
 • Emissió de xecs i pagarés individuals o agrupats per proveïdors.
 • Navegació multi pantalla.
 • Personalització de ratis, extractes, memòries, informes i quadre financer.
 • Control pressupostari comparant diferents exercicis. Creació del pressupost des de l'històric d'exercicis anteriors en % i valor.
 • Llibres d' IVA. Regularitzacions automàtiques.
 • Control automàtic de l'immobilitzat que permet portar un control exhaustiu dels elements, amb generació automàtica de tots els assentaments comptables relacionats.
 • Impressions gràfiques. Gràfics estadístics de comptes, ratis, balanços de situació i compte de resultats, escollint formats i continguts.
 • Generació automàtica dels models telemàtics oficials d' Hisenda.
 • Tot tipus de consultes a través del Major.
 • Multi empresa - Multi usuari - Multi exercici.

Els nostres socis tecnològics